Arjen kiireinen ja levoton ilmapiiri on lisännyt lasten psyykkistä oireilua, josta ylivilkkausongelmat lienee yleisimpiä.  Osaltaan ongelmien lisääntymiseen ovat vaikuttaneet mm. tarha- ja koululuokkien suuret lapsiryhmät – puhutaan jopa melun, hälinän ja kiireen aiheuttamasta lasten stressistä. Toinen vaikuttava tekijä on läheisyyden ja vuorovaikutuksen väheneminen suorittamista ja yliaktiivista elämää korostavassa yhteiskunnassa. Vanhemmilla ja lapsilla ei ole aikaa olla toistensa kanssa kiireettömässä vuorovaikutuksessa, ilman mitään erityistä harrastustoimintaa tai tavoitetta. 

 

Terapia- ja vuorovaikutushierontaa voidaan käyttää erilaisten ongelmien hoidossa, joita voivat olla ylivilkkaus, aggressiivisuus, uniongelmat, vuorovaikutus- tai kehonhahmotusongelmat. Hieronta rauhoittaa lasta, tekee levolliseksi, parantaa itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä saa hänet kokemaan itsensä arvostetuksi. Hieronta lisää keskittymiskykyä ja vahvistaa näin myös oppimista. Lisäksi sen avulla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja, kohentaa kehon virheasentoja ja lieventää esim. kasvukipuja, päänsärkyä tai muita kipuja.

Hieronta on jo sinänsä aina vuorovaikutuksellista, mutta tässä kehittämässäni menetelmässä vuorovaikutusta lisätään tietoisesti eri menetelmin. Terapia-/vuorovaikutushieronta on klassisesta hieronnasta mukaeltua hidastempoista hierontaa, johon voidaan vuorovaikutuksen lisäksi liitää myös esimerkiksi liikehoitoja(mm.kehonhahmotusongelmiin).

 
Vuorovaikutushieronta on erityisesti lapsille suunniteltu hierontamuoto, jossa hieroja ja hierottava vahvistavat samalla keskinäistä vuorovaikutustaan. Hieronta ja kosketus jo sinänsä on loistava tapa vuorovaikutuksen vahvistamiseen, mutta kun tähän yhdistetään lapsen itsetuntoa ja itsetuntemusta voimistavaa kommunikointia, on vaikutus moninkertainen.
 
Terapiahieronta on klassisesta hieronnasta mukaeltua terapeuttista hierontaa, jota voidaan muokata tarpeen/oireiden (mm. ylivilkkaus, aggressiivisuus, stressi, uni- tai kehonhahmotusongelmat) vaatimalla tavalla. Myös vuorovaikutushieronta on terapeuttista ja soveltuu kaikille lapsille ja heidän läheisille aikuisilleen.
 
Oksitosiinistä apua
Hyvää tekevä kosketus saa aikaan mielihyvähormoni oksitosiinin lisääntymisen ja tällöin stressihormoni kortisolin taso laskee. Tästä seuraa rauhoittuminen ja levollisuus, mikä on tärkeää niin lapsen henkisen tasapainon, kuin myös oppimisen kannalta. Samalla lapsen ja aikuisen välinen luottamus ja vuorovaikutus vahvistuu. Hieronnan tavoitteena on vuorovaikutuksellinen miellyttävä yhdessäolo ja molempien osapuolten hyvinvointi!

Lisäksi hieronta lievittää kipua sekä tuo hyvää oloa - molemmille osapuolille : )

Hieronta saa ihmiset luottamaan toisiinsa ja uskomaan toisistaan hyvää!l

Yleistä lasten hieronnasta

Etelä-Euroopassa ja USA:ssa lasten hieronta on jossain määrin vakiintunutta toimintaa, mutta Pohjois-Euroopassa lasten hierontatoiminta on vielä alkutekijöissään. Nykyiset lapsille suunnatut hierontahoidot ovat lähinnä satu- ja kaverihierontaa. Kurssit ovat enimmäkseen vain aikuisille tarkoitettuja opetuskursseja, kuten Lapsihierontakurssi, jonka kävin Tukholmassa 2014. Tutkimuksia kosketuksen ja lasten hieronnan myöteisistä vaikutuksista on tehty niin Miamissa USA:ssa(Touch Research Institute), kuin mm. Ruotsissa(Kerstin Uvnäs-Moberg) ja kaikki tutkimukset tukevat käsitystä hieronnan myönteisistä vaikutuksista. Tästä huolimatta vastaavanlaista kurssitoimintaa, jossa lapsi ja aikuinen ovat kummatkin läsnä koulutuksessa, ei omien tietojeni mukaan juurikaan ole.